20
KAS
2017

Trakya’ da Tarım Alanlarımızı ve Ormanları Yok Edecek 1/100.000′ lik Çevre Planlarına İtiraz Ettik.

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

   Çevre İtiraz Dilekçesi

      Tüm dünyada yalnız kömürlü değil; Fosil yakıtlı tüm termik santraller kapatılırken; ne hikmetse ülkemizde kömürlü termik santrallerin yapımına hız verildi. Hem de ya orman arazisinde ya da birinci sınıf tarım arazilerinde. Trakya’ da da aynı süreç yaşanmakta. Ülkemiz dışardan buğday, bakliyat ve hatta saman ithal ederken; tüm Trakya’ da hava kirliliği alarm verirken; tarım alanlarının ve ormanlarımızın talan edilmesi anlaşılabilir gibi değildir. Bölgemizde yapılması söz konusu olan kömürlü termik santralleri hayata geçirebilmek için 1/25.000 ve 1/100.000′ lik çevre planlarında değişiklikler yapıldı. Böylece Trakya’ da yapılması yasak olan kirli sanayinin, topraklarımızda tesis edilmesinin yolu açıldı.

     Bu gün (20.11.2017) itibarıyle, Trakya Platformu Hukuk Kurulu ile birlikte hazırladığımız 1/100.000′ lik planların iptaline yönelik 34 sayfadan oluşan itiraz dilekçelerimizi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim ettik. Dilekçelerimizde sıraladığımız ve itirazımıza neden olan gerekçeler, bilimsel ve hukuksal dayanaklarla desteklenmiştir.

     Tüm halkımıza saygı ile duyurulur.