28
ŞUB
2017

TKKP 21. Olağan Genel Kurulu

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun (TKKP) 21. Olağan Genel Kurulu 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Muğla-Milas Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Kent Konseyimiz söz konusu genel kurula Başkan Seyfi MERİÇ ve Yürütme Kurulu Üyesi- Çevre Meclisi Başkanı Göksal ÇİDEM ile katılım sağlamıştır.

İki gün süren toplantının 1. gününde Anayasa Referandumu tartışılmış ve Konseyimizin görüşleri Başkan Seyfi MERİÇ tarafından dile getirilmiştir. 2. gün oturumunda Yürütme Kurulu üyemiz ve Çevre Meclisi Başkanı Göksal ÇİDEM bir sunum yaparak 1/25.000 ve 1/100.000’lik planlarda yapılan değişiklikle ilimizi, Istrancaları ve Trakya’yı bekleyen çevre talanı ve tehlikeleri dile getirmiştir. Daha sonra SONUÇ BİLDİRGESİ Genel Kurul tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

SONUÇ BİLDİRGESİ AŞAĞIDADIR:

 Türkiye Kent Konseyleri Platformu Sonuç Bildirgesi
1. Anayasa metinleri toplumsal uzlaşım metinleridir. Bu anlamda toplumun tüm kesimleri ve kurumları tarafından etraflıca tartışılması ve demokratik katılımla oluşturulması gerekmektedir.16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna sunulan   anayasa  değişikliği metni, söz  konusu demokratik süreçler işletilmeksizin, OHAL koşulları altında hazırlanmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nu oluşturan Kent Konseyleri olarak anayasa değişikliği metninin getirdikleri ve götürdükleri üzerine halkımızı bilgilendirmek konusunda kendimizi sorumlu hissediyor ve bu sorumluluğu yerine getirme konusunda Kent Konseylerini göreve çağırıyoruz.
Hukuk dışı, anti demokratik uygulamaların ülkemizi yeni olumsuzluklara sürükleyeceğini vurguluyor; demokratik kurumlara, üniversitelere, basına ve seçilmiş temsilcilere yönelik uygulamalardan duyduğumuz kaygının altını çiziyoruz.
Kent Konseyleri, yerel demokrasinin güçlenmesini, uzlaşı kültürünü, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan yerel yönetim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri gelişmiş demokrasi koşullarında, çoğulcu ortamlarda oluşur ve yaşarlar. Bu anlamda tekciliği ve katı merkeziyetciliği reddederler.
2. Ülkemizde uygulanan çevre politikaları tarihi, kültürel  ve doğal olmak üzere, koruma altındaki tüm alanlarımızı ve yaşam hakkımızı tehdit etmektedir. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için kent konseyleri olarak verilen mücadeleleri her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen doğal sit alanları derecelendirme değişikliğine ilişkin, Türkiye’nin 20 bölgesindeki hazırlıkların derhal geri çekilmesini; yapılacak hazırlık çalışmalarının bilimsel normlara, planlama ilkelerine uygun, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla yapılmasını istiyoruz. Bunun sonucu olarak yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşları, ülke menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak karar vermeye davet ediyoruz.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu