04
KAS
2019

TKKB toplantısında Trakya’ daki çevre sorunları konuşuldu.

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Kırklareli Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Edirne’de yapılan Trakya Kent Konseyleri Birliği toplantısına katıldı. Toplantıda; Trakya’da kirliliğin yarattığı çevre sorunları ve canlı sağlığına yönelik etkileri ile sağlıklı kentler ve güvenilir gıda için yapılabilecekler konuşuldu.

    Trakya Kent Konseyleri Birliği’nin (TKKB) 2019 Sonbahar Toplantısı, 3 Kasım 2019 Pazar günü, Edirne Belediyesi ve Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde yapıldı. Trakya Bölgesi’ndeki Kent Konseyleri’nin katılım sağladığı toplantıya; Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Yürütme Kurulu Üyeleri Şahin Yetiş, Ali Şakir Kuru ve İsmail Karakaya katıldı.

     Edirne Makine Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen toplantının ilk bölümünde; Trakya’da kirliliğin yarattığı çevre sorunları ile canlı sağlığına ve gıda güvenliğine etkileri görüşüldü ve tartışıldı. Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci bölümünde ise; “Sağlıklı Kentler ve Güvenilir Gıda için neler yapılabilir?” başlığı altında, Mahalle Meclisleri ile üretici ve tüketicilerin örgütlenme yöntemleri görüşüldü.

Sonuç bildirisinde çevre kirliliği ve kanser arasındaki ilişkiye vurgu yapıldı.

     Toplantının sonuç bildirisini, Trakya Kent Konseyleri Birliği adına Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük açıkladı. TKKB Edirne Toplantısı Sonuç Bildirisi’nde şu ifadelere yer verildi:

    “Doğal varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara koruyarak taşımak hepimizin öncelikli anayasal sorumluluğudur. Bölgemizdeki denizlerin, sulak alanların, doğal varlıklarımızın korunması, flora, fauna ve yaşam için büyük bir önem taşımaktadır.

    Saros Körfezi’ni korumadan Trakya’yı koruyamayız. Trakya ekolojisinin tahribatına yol açacak Saros Sazlıdere FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesi Bilirkişi incelemesine Trakya Kent Konseyleri olarak aktif şekilde katılınmıştır. Bilime, hukuka ve akla dayalı mücadelemizi her şart ve koşulda kararlılıkla devam ettireceğiz.

    Dünyada temiz su kaynakları her gün azalırken ve ülkemizin su fakiri olduğu bir dönemde yeraltı ve yüzey su kaynaklarının korunması oldukça önemli hale gelmiştir. Kirli sanayinin alıcı ortama deşarj ettikleri atıklar, su kaynaklarını kirletmekte ve yok etmektedir. Kirletenlere karşı etkin idari tedbirler uygulanarak kirliliğin kaynağında engellenmesi, kirletenlerin yargılanması bölge halkının talebidir.

    Tüm kirliliklerin  çevre ve can sağlığı sorunu olduğu ve buna bağlı olarak bölgedeki hastalıkların artışı ve erken ölümlerde görülen artışlar, bilim insanları tarafından açıklanmıştır. Yapılan araştırmalarda, Trakya Bölgesi’ndeki bazı su kaynaklarında radyoaktif kirliliğin normalin 4 katı fazla olduğu belirtilmiştir. Ayrıca  çevre kirliliğinden bağımsız olamayacağı  belirtilen kanser vakalarındaki artış dikkat çekici olup, tüm yetkililerin bu konuda çalışma yapmaları ve bu çalışmaları, sonuçları ile birlikte kamuoyu ile paylaşmaları gerekmektedir.

    Güvenli gıda, temiz su, temiz toprak, temiz hava, tüm canlıların yaşamsal hakkıdır. Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Kirliliğin gıda üzerindeki etkileri tartışılmış olup, güvenilir gıdaya ulaşmak bölge insanımızın   talebi olup, bu konuda Trakya Kent Konseyleri Birliği, Trakya Platformu ile birlikte yaygın ve kitlesel mücadeleyi bilim ve hukuk çerçevesinde yürütecektir.

    Yerel yönetimlerin, demokratik ve katılımcılık anlayışıyla, Mahalle Meclisleri oluşumlarını süratle hayata geçirmeleri, kentin kentli ile birlikte yönetimini sağlayacaktır. Bu Mahalle Meclisleri’ni tüm Trakya’da yerel yöneticilerin yaygınlaştırmasında belediyelere önemli görevler düşmektedir.”

thumbnail_73513593_2459772330727006_2751873679276113920_n

thumbnail_74458283_10162520883310453_5774265689007194112_n