29
ARA
2017

Trakya Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Kırklareli’de Toplandı

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

6e9aef0f-4e4d-4e4f-a710-0cec0b61ce00 266ad6ce-2016-4696-beac-fcb887e7f0a2 db7f52a3-ff72-457b-bc1e-e6cc18cd520a

KENT KONSEYLERİ KENTLERİ VE DOĞAYI KORUR

Trakya Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Yürütme Kurulu olarak 24 Aralık 2017 Pazar günü Kırklareli Kent Konseyi Salonunda toplandı. Trakya gündemini konuştuğumuz toplantıda aşağıdaki kararları alındı.

1)Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne (6 Haziran 2009 tarih 27250 sayılı resmi gazetedeki değişikliklerde dikkate alınmalıdır ) dayanarak kurulmuş yapılardır.

Kent Konseyleri, Merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin ve kenti etkileyen çevrenin tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ve yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Kent Konseyleri; kentin mimari yapısından yeşil alanların kullanımına, ulaşım politikasından içme suyunun sağlıklı olmasına, kamusal alanların hizmete açılmasından sağlıklı kentlere, kent güvenliğinden kentin hava kirliliğine, AVM ve yakıt istasyonlarının kent dışına çıkarılmasından esnafın kentli ile bütünleşip kolektif tüketimin örgütlenmesine kadar her alanda ortak aklı oluşturarak yönetimlere yardımcı olan ve varsa keyfi uygulamalarına dur diyebilen kurumlardır. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmekten, kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirip, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemeye kadar her alanda sorumluluk taşıyan kentlilerin kendilerini ifade ettiği ve örgütlediği kurumlardır.

Ayrıca sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak; çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak da görevlerimiz arasındadır.

Gönüllü olan herkes Kent Konseyinin çalışanıdır ve herhangi bir aylık, maaş ya da maddi karşılığı olmadan çalışırlar.

Bu anlayışta olan Kent Konseyleri, doğal olarak kentlerinde veya bölgelerinde yapılmak istenen çevre talanına ve kirliliklere karşı olmak zorundadır. Bu nedenlerle de bölgemizin Kent Konseyleri, çevre kurumları ve gönüllüleri ile birlikte Trakya’mıza yapılan her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmektedirler.

Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak; yenilenebilir enerji kaynakları var iken Trakya’da yapılması planlanan fosil yakıtlı termik santrallere, tehlikelerini yaşadığımız nükleer santrale karşı olduğumuzu bildiririz. Ayrıca doğayı yok eden taş, kalker, maden ocaklarına; ormanlarımıza ve ormanda yaşayan canlılara zarar vererek kurulan rüzgâr enerji santrallerine; tarım topraklarına zarar veren kaya gazı ve maden aramalarına ve her türlü kirlilik üreten yatırımlara ve çarpık kentleşmeye karşı mücadele edeceğimizi bildiririz. Kent Konseylerimizin bunun aksini düşünmesi kuruluş mantığına aykırıdır ve zaten kentlileri tarafından sorgulanır.

Biz Trakya Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu olarak; tüm bileşenlerimiz ve yaşam savunucusu gönüllülerimiz ile birlikte Trakya’mızı korumaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

2)Bileşenimiz olan Kent Konseylerimize destek ve yerel çalışmalarını paylaşmak amacı ile yapacakları toplantılara davet ettikleri takdirde TKKB üyesi Konseylerimizden katılım sağlanacaktır.

3)TKKB bölge toplantısı öncesinde, toplantı yapılacak Konseyimize gidilerek yerel yetkililerle görüşmeler planlanmaktadır. Bu aynı zamanda o bölgenin sorunlarına tanıklık ederek içselleştirmemizi sağlayacaktır.

4)2018 yılı birinci olağan Genel Kurulumuz,  Mayıs ayında Kırklareli’de yapılacaktır.

5)TKKB Yürütme Kurulu, 3. Maddedeki ilkeler esas alınarak her ay en az bir kez toplanacaktır.

                                                         TRAKYA KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ ( TKKB )

                                                                                                                                                           YÜRÜTME KURULU adına

                                                                                                                                                                           Seyfi MERİÇ

                                                                                                                                        KIRKLARELİ KENT KONSEYİ BAŞKANI