20
AğU
2019

Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmalarımız Devam Ediyor.

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalıma Grubumuz saha çalışmalarında Anıt Ağaç tespitleri ile elde edilen verileri ilgili kurumlarla paylaşarak tescil aşamalarını yakından takip ediyor.

Istrancalar’ da keşfedilmemiş veya tespit edilerek henüz tescil edilmeyen orman varlıklarımızdan, Yüzlerce yıl yangın görmeyen bölgelerde asırlık Meşe ağaçları var. Anıt Ağaç statüsüne girecek Meşe ağaçları bulunmaktadır.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi çatısı altında çalışmalar yürüten “Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu”  kuruluş amacı ve çalışma ilkelerinden birisi de, doğal varlıkların korunması, ortaya çıkarılması, tanıtılması ve tescil edilerek, gelecek nesillere taşınmasıdır.

Yapılan saha çalışmalarında ekte görselleri bulunan Meşe ağacı tescilli ağaç envanterinde ayıtlı değildir.

Kırklareli Merkez Armağan köyü – Dereköy yolu 3, km sinde çeşme karşısında ve yol kenarında bulunan görseli ve koordinatları verilen meşe ağacı görülmektedir.

Anıt ağaçlar bir coğrafyanın doğal ve kültürel mirası olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşaklar arasında birleştirici bir işlev gören bu varlıklar aynı zamanda botanik, tarih, gelenek, efsaneler açısından çok değerli bilgileri geleceğe aktarmaktadır.

Tespit edilen ve koruma altında bulunmayan Meşe için, konunun, Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğünüzce değerlendirilmesini, güncel tescilli ağaç envanterinin gönderilmesini talep ettik.