29
ARA
2019

Kırklareli Kent Konseyi “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Çalıştayı”na Katıldı

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun daveti üzerine Kırklareli Kent Konseyi olarak, İstanbul’da düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayda, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında yapılan etik ihlallerini önleyecek davranış kuralları tespit edildi.

 ed384a27f613b89aac398e262158b10c7a87058b48c372529a1e45e12df74144

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca yürütülen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek” projesi, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2019 Ocak ayında hayata geçirildi. Proje kapsamında, yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Etik davranış kodlarının oluşturulması için gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı”nın 7’ncisi, 24-27 Aralık 2019 tarihlerinde, İstanbul’da yapıldı. Çalıştaya; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Düzce’den belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, imar ve bütçe planlama komisyonları üyeleri, valiliklerdeki ve belediye meclislerindeki etik komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar katıldı. The Marmara Otel’de düzenlenen çalıştaya, Kırklareli Kent Konseyi’ni temsilen de Yürütme Kurulu Üyesi Nüket Nazlı katılım gösterdi. İlk 2 gününde belediye başkanlarının katıldığı çalıştayın devamında, bölgenin STK temsilcileri ile kurum temsilcileri ve etik komisyon üyeleri bir araya gelerek, çalışma gruplarına dahil olup uzmanlar eşliğinde birtakım etik davranış kodları oluşturdu.

Çalışma grupları etik ihlallerini tespit etti

 

26 Aralık 2019 Perşembe günü, Proje Direktörü Mustafa Kemal Yalınkılıç’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştayın ikinci bölümünde ilk olarak, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu. “İhaleler” konusunda Mevzuat Uzmanı Bülent Tarhan; “Ruhsatlar, Arazi Kullanımı, Planlama ve İmar” konularında Yerel Yönetimler Uzmanı Ümit Özcan ve “İşe Alımlar ve Sosyal Belediyecilik” konularında Kapasite Geliştirme ve Etik Uzmanı Neslişah Aytuğ katılımcılara, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde katılımcılar, bu üç alanda gruplara ayrılarak, konunun uzmanları eşliğinde etik davranış kodları oluşturulması doğrultusunda çalışma yaptı. Çalışma sonucunda, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında yapılan etik ihlalleri tespit edilerek, bunların sebepleri, sonuçları, ihlal ettiği etik ilkeleri ve etik ihlallerini önleyecek davranış kuralları tespit edildi. Çalıştayın son gününde ise çalışma grupları elde ettikleri sonuçların sunumunu gerçekleştirdi. Her bir çalışma grubunun sözcüsü grup çıktılarını katılımcılara sunarken, İşe Alımlar ve Sosyal Hizmetler alanında çalışma yürüten grubun sözcülüğünü ise Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nüket Nazlı yaptı. Grup sunumlarının ardından çalıştay, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

thumbnail_20191226_110155

Proje bitiminde hedeflenenler

Çalıştaylarda etik alanındaki yasal boşluklar tespit edilerek “ikincil mevzuat teklifi” veya “tavsiye belgesi” hazırlanacak. İkincil mevzuat önerilerinin Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca yasalaşması için çalışma başlatılacak. Mevzuat teklifi/değişikliklerinin etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin uygulama mekanizmaları ve izleme stratejileri oluşturulacak. Oluşturulan etik kodları içeren “Yerelde Etik Davranış Kuralları El Kitabı” hazırlanacak. Etik kuralların belirlenmesini takiben, seçilmiş ve atanmış yerel yönetim temsilcilerine etik kodlar hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak üzere Türkiye genelinde 7 bölgede 7 konferans düzenlenecek. Konferanslara sadece yerel yönetimlerde çalışanlar değil, hizmet alanlar da katılacak. Türkiye’de ilk defa etik ihlalleri için veri tabanı oluşturulacak. Etik ihlalleri izleme stratejisi geliştirilecek. Elde edilecek veriler veri tabanına işlenecek, araştırma, inceleme ve soruşturmalar hızlanacak. Sürdürülebilirlik için STK gönüllülerinden etik liderlik, izleme ve savunuculuk yöntemleri gibi konularda eğitimlerle “Etik Elçileri” yetiştirilecek, böylece elçiler sivil birer izleyici olarak sessizlerin sesi olacak. Yerel yönetimlerde etik kültürünü güçlendirmek ve yolsuzluğu en aza indirgemek üzere yerel yönetimlerle STK’lar arasında sürdürülebilir iş birliğinin sağlanmasına ilişkin Strateji Planı hazırlanacak. Ülke çapında yerel yönetimlerde kamu görevlilerine yönelik E-Öğrenme Modülü ile yaygın etik farkındalık eğitimi verilecek. Belediyeler, İl Özel İdareleri, İçişleri Bakanlığı, Valilikler’den “Etik Eğiticiler” yetiştirilecek. Bu eğitimin ardından eğiticilerin büyük çoğunluğu belediyeler ve kamu kurumlarında bilgilendirme ve yönlendirme yapacak. E-Öğrenme Modülü’nü Etik Eğiticiler yaygınlaştıracak. (Kırklareli Kent Konseyi)