21
MAR
2018

Kırklareli Kent Çalıştayı Yapıldı

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

    Kent Çalıştayı 1 Kent Çaşıştayı 2

    Kırklareli Kent Konseyi’ nin planlayıp, organize ettiği; Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Belediyesi’ nin katkı ve destekleriyle hayata geçirilen Kırklareli Kent Çalıştayı, 21 Mart 2018 Çarşamba günü Royal Bilgiç Hotel’ de yapıldı.

    Sabah saat 09:30 ‘ da kayıt işlemleriyle başlayan çalıştayımıza ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Kırklareli Üniversitesi’ nden çeşitli düzeyde akademisyenler, Kırklareli Belediyesi’ nin ilgili birim sorumluları, ilimizde örgütlü çeşitli sendika, dernek, meslek odaları ve siyasal partilerin temsilcileri ile Kırklareli Kent Konseyi yönetimi, meclisleri ve çalışma gruplarından olmak üzere toplam 145 kişi emek vermiştir.

    Kent Konseyi Başkanı Seyfi MERİÇ’ in açılış konuşması ve ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU’ nun konuşmasıyla start alan çalıştayımız 1- Koruma, 2- Planlama, 3- Üretim, 4- Yaşam ve Kent ana başlıkları altında çeşitli disiplinler halinde, toplam 7 masada atölye çalışmalarını sürdürmüştür. Saat 16:20’ ye kadar süren atölye çalışmaları sonunda, tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, hazırlanacak sonuç bildirisine konmak üzere, her masanın modöratörü olan akademisyenler tarafından tüm katılımcılara sunulmuştur. Ayrı ayrı hazırlanan metinler en kısa zamanda birleştirilerek, hazırlanacak sonuç bildirisi ilgililerle, basınımızla ve halkımızla paylaşılacaktır. Bunun ötesinde, önümüzdeki yakın süreçte hazırlanacak Çalıştay Raporu’ da kitapçık halline getirilecektir.

    Verimli geçtiğine ve kentimiz için olumlu dönütler alacağımıza inandığımız Kent Çalıştayımıza omuz veren Belediye Başkanımız Mehmet Siyam KESİMOĞLU’ na; başta Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nadide SEÇKİN olmak üzere, her türlü desteği ve katkıyı sağlayan tüm akademisyenlerimize; emek ve meslek örgütlerimiz ile ilimizde kurulu olup, katılım sağlayan Demokratik Kitle Örgütlerimiz ve siyasal partilerimizin temsilcilerine; kent dışından gelerek çalıştayımızda emek harcayan Prof.Dr.Mehmet ÖZDOĞAN ve İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Zeynep ERES’ e; ayrıca çalıştayımıza katılarak destek veren Trakya Kent Konseyleri Birliği dönem başkanı Ziya GÖKERKÜÇÜK ve Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Trakya Platformu Bilim Kurulu üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman CANDEĞER’ e; çalıştayımızı takip eden basın emekçilerimize; kısacası tüm katılımcılara harcadıkları mesai, verdikleri emek ve sağladıkları katılımdan dolayı sonsuz teşekkürler ederiz.

KIRKLARELİ KENT KONSEYİ

YÜRÜTME KURULU

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Atöye ÇAlışması 2 Atölye ÇAlışması 1

atölye Çalışması 3Kent Çalıştayı 2018