23
MAR
2022

KAZANAN YÖRE HALKI, BİLİM, HUKUK ve DOĞA OLDU…

Yazan :
Yorumlar :Kapalı
KAZANAN YÖRE HALKI, BİLİM, HUKUK ve DOĞA OLDU…
KAZANAN GELECEK NESİLLER ve YAŞAM OLDU 🌿
Dünya Ormancılık Haftası ve Dünya Su Gününde Danıştaydan Poyralı ve Soğucak Köylerine müjdeli haber.
21 Kasım 2019 Tarihinde Kırklareli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü WEB sayfasında yapılan duyuruda “KIRKLARELİ ili PINARHISAR, ilcesi POYRALI KÖYÜ mevkiindeki LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş tarafından yapılması planlanan RN:84701 NO’LU II-A GRUBU KALKER OCAĞI projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmesi üzerine Poyralı köyü Muhtarlığınca Çevre Meclisi Başkanımız Av.Ozan Topuz tarafından açılan dava sonucu Edirne İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporlarının projenin gerçekleşmesi halinde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı gerekçesi ile RN:84701 NO’LU II-A GRUBU KALKER OCAĞI projesini iptal etti. İlgili Bakanlık temyiz başvurusunda bulunmuş, Ancak T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2021/3789 Karar No : 2021/14092 ile karar düzeltme yolunun kapalı karar vermiştir.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 20 Aralık 2019 tarihinde yapılan duyuruda; “KIRKLARELİ ili VIZE, ilcesi Soğucak Köyü mevkiindeki CEMİL DANIŞ tarafından yapılması planlanan 84740 ve 84742 Nolu Kalker Ocakları ve Kırma-Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı Kararı verilmesi üzerine Poyralı köyü Muhtarlığınca Çevre Meclisi Başkanımız A.Ozan Topuz tarafından açılan dava sonucu Edirne İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporlarının projenin gerçekleşmesi halinde telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı gerekçesi ile T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2021/5024 Karar No : 2021/14100 ile karar düzeltme yolunun kapalı karar vermiştir.
Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisimiz Bölgemiz için duyurulan her projeyi günlük takip etmekte, incelemektedir. Konseyimizin ve Trakya Platformunun bilim ve hukuk kurulları ile değerlendirerek projenin uygulanmak istenildiği köylerimize giderek, köylülerimizi süreçler hakkında bilgilendirmiştir.
Çevre Meclisi, Doğal Varlıklar Çalışma gurubumuz ve Bileşenleri süreci duyurudan itibaren takip etmekte olup, sürecin her aşamasında İtirazlar, Halkın Katılımı toplantıları ve Ankara’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan İDK (İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu) toplantıları da dahil olmak üzere Köylülerimiz ile hukuksal mücadeleyi yürütmüştür.
Doğal Varlıklar Çalışma gurubumuz, Proje alanlarında saha incelemeleri, görseller, drone görüntüleri, Köy kahvelerinde toplantılar ile sürecin en önemli kısmında yer almışlardır.
Çalışma gurubundan gelen veriler ve bilgiler Bilim ve Hukuk kurullarında değerlendirilerek dava süreçleri başlatılmıştır.
Kırklareli Kent Konseyi olarak, Bileşeni olduğumuz Trakya Platformu ile birlikte, bölgemizin bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi bizlerin yaşamsal varlık sebebi olduğundan bölgemizin değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek için her şart ve koşulda, yerelde yaşayan insanımızla birlikte Bilimsel ve hukuksal doğrular kapsamında yaşamı savunmaya devam edeceğiz.
Süreci başından bu yana takip eden Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Sn.Yasemin ERTAŞA,Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Av. Ozan TOPUZA,Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubuna,Trakya Platformu Bilim ve Hukuk Kuruluna , Kırklareli Barosu çevre ve kent hukuku komisyonuna,Bilimsel raporları ile sürece ışık tutan Kırklareli Kent Konseyi Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Doğan KANTARCI Hocamıza,İDK toplantılarında desteğini Bizlerden esirgemeyen BATOÇ SEN Başkanı Sn.Erdal BAYRAMA ,Soğucak Ve Poyralı Muhtarlarımıza ve en önemlisi doğasına,havasına,suyuna,toprağına sahip çıkan Yöre Halkına teşekkür ederiz.
1 2 3 4 5 6
Yazar Hakkında