26
KAS
2019

Karaçalılara Dokunulmamalıdır

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Trakya’da Karaçalı hayvanlara zarar verdiği gerekçesi ile yok etme çalışmaları yapılıyor..? Zararlı mı..? Zararsız mı..?

Kırsal kesimlerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır. Büyük baş hayvancılık çoğunlukla kapalı besi ve sağım şeklinde yapılıyor..

Trakya’da meralarda  çoğunlukla küçük baş hayvancılık yapılıyor. Meraya çıkan büyük baş hayvan neredeyse artık yok.

Karaçalının yok edilmesinin ekolojik dengeyi bozacağı bilim adamlarınca   değerlendirilmektedir. Karaçalının mera alanlarını koruduğu yaban hayatını dengelediği ve toprağı tuttuğu biliniyor.

Küçük baş hayvanların otladığı karaçalı bitki toplulukları istilacı tür denilerek Edirne ve Tekirdağ’da yok ediliyor. Kırklareli’de ise Bütçe yetersizliğinden karaçalı yok etme işlemi yapılamadı.

Hayvancılığın gelişmesi için temel şart ucuz yem ihtiyacının karşılanmasıdır.   Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yer alan mera alanlarında doğal olarak gelişme gösteren Karaçalı     önemli bir yem kaynağı durumundadırlar. Karaçalı türü hem   yaprak  hem de sürgün dönemlerinde   küçükbaş hayvanların günlük ihtiyaç duydukları besin maddesi  gereksinimlerini karşılamaktadır.

Çelişki ise Karaçalılar yok edilirken, diğer taraftan da   arı kovanı  dağıtımı yapıyor. Bölgenin en değerli balı karaçalı balını,  Yok mu ediyoruz..? Destek mi veriyoruz..?

Arıcılık yapanların, küçükbaş  hayvancılık yapanların, bilim adamlarının görüşü alındı mı..?

Karaçalı bölgesinde en fazla faydalanan  keçilerdir. Keçi sütünün besin değeri oldukça yüksek. Peynir  üreticileri ve dondurma fabrikalarının ilk tercihidir.

Karaçalı sadece hayvancılık değil arıcılık içinde çok önemlidir.   Üstelik Trakya arısı 30/06/2010  Tarih  ve 29 sayılı olurları ile  Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Yıldız dağlarının tamamına yakınında TRAKYA ARISI  koruma kapsamındadır.

Trakya arısı kovanlarından alınan karaçalı balı  yüksek kaliteli doğallığı bal skalasında 4 üzeri 4  tür. Dört dörtlük bir baldır.  Bir dekardan Trakya Arısı  yaklaşık  50 kg bal yapıyor.

Telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmadan,  Trakya’daki Üniversiteler, Bal Üreticileri Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri Odaları, Veteriner Hekimler, Kooperatifler, STK lar, Kent Konseyleri, TTB, TMMOB  mutlaka bu konuyu tartışmalıdır.

Kaybedeceklerimiz,  geleceğe bırakacağımız  doğal varlıklarımız olmamalı.