TRAKYA PLATFORMU YÜR KUR ÜY GÖKSAL ÇİDEM

GÖKSAL ÇİDEM

24/12/1960 Edirne doğumludur.  İlk ve orta öğretim, Kırıkkale Mustafa Necati, Orta Okul Uzunköprü Kurtbey beldesi, Lise Edirne Teknik Lisesi Makine bölümüdür.  Anadolu üniversitesi AÖF  Sosyal Bilimler Önlisans  bölümünü,  Toprak Mahsülleri Ofisi TMO çalışırken bitirdi.  Uzun yıllar TMO da Teknik ve idari personel olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında emekli oldu. TMO da görev yaptığı yıllarda 2007-2010 tarihleri arasında Tarım-Orman-Çevre hizmet kolunda faaliyet gösteren Memur Sendikasında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Genel teşkilatlanma Sekreteri olarak Sendikal mücadelede  yer aldı.

Hizmet kolunda çalışanların Mali, Sosyal ve yaşam haklarının korunması, kollanması ve geliştirilmesi konusunda  açılan davalarda hukuk mücadelesi vermiştir. Kazanılan davaların yanında, halen devam eden davalar vardır.

Sendikal mücadelede çalışanların yaşam alanlarının korunması konusunda bilgilendirme çalışmalarına katılarak, kamu personeli arasında çevre bilinci oluşması çalışmalar yapmıştır.

Bu çalışmalara Trakya Platformu ve Ergene Platformunda yürütme kurulu üyesi olarak çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir.

Doğa Derneği ve DOSDER (Doğa ve Sürdürebilirlik Derneği) üyesidir.

2012 yılında kurulan Trakya Kent Konseyleri Platformu “Tarım ve Doğal Kaynaklar Komisyonu” sözcüsü olarak Platform toplantıların faaliyetler konusunda peryodik olarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

Bu çalışmalar ile  Istrancalar’da yaşanan tahribatı  ve  çözüm önerilerini   Ulusal ve Uluslararası   toplantılarda  gözler önüne sermeye devam etmektedir.

Uluslar arası toplantılarda ağırlıklı olarak, Doğal yaşama, Biyosfer rezerv alanlarına  ülkelerin farklı bakış açıları ve uygulamadaki yanlışlıkları değerlendirmektedir.

Özellikle Bulgaristan Istrancalar’ı  konusunda,  karşılıklı düzenlenen bir çok toplantının düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Ulusal bazda  doğal ve kültürel varlıkların korunması konusunda taş ve maden ocaklarının  yaratacağı tahribatı önlemek için bir çok Üniversite ile işbirliği yaparak,  hazırlanan raporları  yetkili makamlara sunulmasıyla  tahribatın önlenmesi için itirazlar ve adli süreçlerin başlatılması için çalışmalar yapılmış/yapılmaktadır.

Kaynak ve yol gösterici olarak , Trakya üniversitesi  eski Rektörü Prof.Dr. Osman İNCİ’nin kaleme aldığı   TRAKYA (İSTANBULUN İŞGALİNE) DİRENİYOR (Cumhuriyet kitap, 2010) kitabı verdiği mücadelede  başvurduğu en önemli kaynak olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Göksal ÇİDEM

Kırklareli Kent Konseyi

Çevre Meclisi Başkanı

GSM 532 367 21 08

Eposta goksalcidem@gmail.com