21
KAS
2017

KIRKLARELİ GAR ALANI’ NIN KİRALANMASINA YÖNELİK İHALE İPTAL EDİLDİ

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Kırklareli Gar Binası

   Devlet demir yolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından duyurulan ve 24 Kasım 2017 günü yapılması düşünülen Kırklareli Tren Gar alanının kiralanmasına yönelik ihale, “yeniden görüşülmek üzere “ iptal edilmiş bulunmaktadır.

   Kırklareli Kent Konseyi’ nin konuya yönelik olarak bileşenlerine ve halkımıza yaptığı çağrı üzerine 16 Kasım 2017 günü yapılan toplantıda öneriler alınmış ve bir yol haritası çıkarılmıştır. Katılımcıların tümü Gar alanının kiralanmasına ve böyle ticarileştirilmesine, çeşitli saiklerle karşı çıkmışlar ve bu girişimin engellenmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu anlamda bir dizi etkinlik planlanmış ve bazıları hayata geçirilmiştir. Ancak ihalenin iptali kararından sonra bir kısmının uygulanması güncelliğini yitirdiğinden  geri çekilmiştir. Her şeye karşın şurası da unutulmamalı ki; Gar alanının kiralanarak ticarileştirilmesinden  “yeniden görüşülmek üzere “ vazgeçilmiş bulunmaktadır.

   O halde Kırklareli halkının konuya yönelik ısrarlı ve kararlı tutumundan geri adım atmaması gerekmektedir. Yani, Gar alanının üst kullanımının, çeşitli düzenlemelerden sonra Kırklareli halkının özgürce kullanımına sunulmak üzere Kırklareli Belediyesi’ ne bırakılması gerekmektedir. Aksi halde kiralama, satış veya yapılaşmaya ve inşaata açılması gibi bir gelişmeyle yeniden karşı karşıya kalabiliriz.

   Bu nedenle Kırklareli Gar alanının, içindeki müştemilatla birlikte; restorasyon, bakım, onarım ve çeşitli düzenlemeleri yaparak Kırklareli halkının hizmetine sunmak üzere Kırklareli Belediyesi’ ne bırakılması talebimizi içeren imza kampanyamız devam edecektir. Konuya yönelik olarak kentimizin çeşitli yerlerinde imza stantlarımız açılacaktır.

   Kentimizin sembolü ve halkımızın yaşam alanı haline gelen Gar sahasına tüm Kırklarelililerin sahip çıkacağına dair güvenimiz ile ve saygılarımızla duyururuz.

KIRKLARELİ KENT KONSEYİ