Dr. EROL ÖZKAN

(Ziraat Yüksek Mühendisi)

1959 Yılında Denizli-Bekilli’de doğdu. Aydın-Kuyucak Çobanisa köyü ilkokulunu 1969’da, parasız yatılı okuduğu Aydın-Söke Lisesini 1975’de bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1980 Haziran döneminde mezun oldu. 1981 Yılından beri Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünde çalışmaktadır.

Uzmanlık alanı; Tarımsal Üretim Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği konuları ile Sosyo Ekonomik kapsamlı inceleme ve analizlere dayalı Kırsal Kalkınma konularıdır. Halen aynı araştırma kurumunda bu kapsamdaki araştırma projelerinde proje lideri veya yardımcı araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir ve bazı ulusal projelerin koordinatörlüğünü de yürütmüştür. 1995 Yılından beri Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. 1998-2011 Yılları arasında 14 yıl süreyle ülkesel olarak Yatırım Yönetimi/Tarım Ekonomisi Araştırmaları Grup Başkanlığını yürütmüştür. Doktora eğitimini Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında, tarımsal yayım konusunda 1999 yılında tamamlamıştır.

Kısa dönem askerliğini 1983 yılı Mart-Temmuz döneminde Isparta’da yapmıştır.

Yurt içinde mesleki eğitim amaçlı çok sayıda seminer ve toplantılar ile, çalışma alanı ile ilgili çok sayıda sempozyum ve kongreye katılmıştır. 1995 Yılında İngiltere Cranfield Üniversitesinde iki hafta süreli “Management Skills Training Course” ve 1996 yılında Avustralya New England Üniversitesinde üç ay süreli “Economics of Resource and Environmental Management and Socio Economic Issues” isimli eğitimlere katılmıştır. 1999 Yılında İsrail’de “Agritech 99” çerçevesinde teknik incelemelerde bulunan grupta yer almış; 2009 yılında Yıldız Dağları Biyosfer Projesi kapsamında Bulgaristan’a düzenlenen teknik inceleme programında Yönetim Planlama Grubu üyesi olarak yer almıştır. KKTC’de Ekim 2008’de düzenlenen “VIII. Ekoloji ve Çevre Kongresi”ne, Azerbaycan Bakü’de Ekim 2010’da düzenlenen “III. Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Ekonomileri Sempozyumu”na ve KKTC’de Mayıs 2014’de düzenlenen “Ekoloji 2014 Sempozyumu”na sunulu bildirilerle katılmıştır. Çalışma konuları itibariyle sonuçlandırdığı araştırma projelerine ait 19 adet araştırma sonuç raporu veya ülkesel rehber özgün ya da süreli yayın olarak yayınlanmıştır. Bunun haricindeki 69 adet ulusal, 8 adet uluslar arası yayınlarda tam metin veya özet bildiri şeklinde yayınlanmış bilimsel makale, 2 adet çiftçi broşürü, 6 adet periyodik yayın ile birlikte, toplam 104 adet yayınlanmış bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet yayınlanmamış derleme çalışması vardır ve tarımsal konularda ülkesel basında 3 adet, bölgesel basında 1 adet makalesi yayınlanmıştır.

1992-2001 Yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilci Yardımcılığını yürütmüştür, 2002 yılından bu yana ZMO Kırklareli İl Temsilcisidir. Aynı zamanda 2010 yılından bu yana TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. Meslek örgütü olan Ziraat Mühendisleri Odasının dışında, Kültürteknik Derneği, Tarım Ekonomisi Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Çalıştığı iş kolunda örgütlü olan KESK Tarım Orkam-Sen üyesidir.