31
MAR
2017

Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu Toplantısına Katıldık

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

İlimiz Vize ilçesi, Kıyıköy(Midye) beldesi Papuçdere mevkiinde kurulması planlanan “Doğalgaz Çevrim Santrali”nin çevresel etkilerinin de ele alındığı Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu toplantısında, Kırklareli Kent Konseyi’nin görüşleri ve konu ile ilgili hazırlamış olduğu rapor sunulmuştur.

Kent Konseyimizin 29.03.2017 tarihinde yapmış olduğu Yürütme Kurulu toplantısında, konu ile ilgili olarak Yürütme Kurulu üyemiz ve Çevre Meclisi Başkanımız Göksal ÇİDEM ve Yürütme Kurulu üyemiz Av. Ozan TOPUZ görevlendirilmiş ve yetkilendirilmişlerdir. Ancak Ozan TOPUZ’un duruşmaları nedeniyle katıamadığı toplantıya Göksal ÇİDEM katılmış; ilgili firma yetkililerinin komisyonda sunduğu rapora karşılık, bileşeni ve paydaşı olduğumuz Trakya Platformu Bilim ve Hukuk Kurullarını oluşturan bilim insanları ve hukukçuların yoğun katkılarıyla hazırlanan raporumuzu ilgili komisyona teslim ettiği gibi, sözlü olarak da sunmuştur.

Bilindiği üzere Kıyıköy’de bulunan Kumullar, nadir bulunan endemik türlerin (kum zambağı, kum incisi, kum midyesi gibi) yetişme ve yaşama alanı olması nedeniyle 1. derece doğal sit alanı olup; kesin kaydıyla koruma altındadır. Öyle ki bu bölge, uluslararası sözleşmelerle de koruma altına alınan nadir türleri barındırdığından, neredeyse insan ayağının dahi basmaması gereken yerlerdir. Ayrıca denizde bulunan deniz çayırları, Karadeniz’in önemli balık üreme alanlarındandır. Kurulması düşünülen doğalgaz çevrim santralinin denize boşaltacağı sıcak su, deniz suyunu 2-7 derece arasından ısıtacağından, deniz çayırlarının ve balık üreme alanlarının yok olmasına neden olacaktır. Bunun sonucunda en önemli geçim kaynağı balıkçılık olan Kıyıköylüler, ölmüş olan boş denize bakmak zorunda kalacaklardır.

1/25.000 ve 1/100.000’lik planlarda eko-turizm bölgesi olarak tanımlanan; çevre tahribatı yaratacak hiçbir sanayi tesisine izin verilmeyen bu bölgede, böyle bir santralin kurulmak istenmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Yakın çevremizde bulunan benzer santrallerin çevrede yarattığı olumsuzlukları, özellikle bahçe tarımını bitirmesi gibi sonuçları gördükten sonra; Kıyıköy’de yapılması düşünülen santralin, o bölgede bulunan meşe ve kayın ormanları üzerinde yaratacağı yoğun tahribatı düşünmek dahi istemiyoruz.

Şunu tekrar hatırlatmalıyız ki; bizler enerji üretimine hiçbir zaman karşı değiliz. Ancak yaşam alanlarımızı, doğamızı, suyumuzu, çevremizi yok etme potansiyeline sahip tesislere karşıyız. Dolayısıyla onların kurulduğu yere itirazımız var.

İşte bu nedenle Kırklareli Kent Konseyi olarak, Kıyıköy’de yapılması düşünülen doğalgaz çevrim santraline karşı, yöre halkı ile birlikte hukuki mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Bu konuda Trakya Platformu ve Trakya Kent Konseyleri Birliği’nin de bizimle birlikte olacaklarına inancımız tamdır.

Kırklareli Kent Konseyi

Yazar Hakkında