31
OCA
2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki Toplantıya Katıldık!

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

27500274_10210957529123442_3868247712395107005_o

      İlimiz Merkez İlçe’ ye bağlı Dereköy – Karadere – Şükrüpaşa köyleri üçgenindeki ormanlık alana yapılmak istenen RES lere ( Rüzgar Enerji Santrali ) itiraz etmiştik. Burada tekrar belirtmeliyiz ki; biz ne RES lere , ne de enerji üretimine karşı değiliz. Sağlıklı yaşama hakkının en birincil hak olduğundan yola çıkarak, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların vücut bütünlüğünü koruyarak ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda bazı tesislerin kurulacağı yere, sözünü ettiğimiz saiklerle karşı çıkmaktayız. Kent Konseyi olmanın yüklediği görevlerden biri de budur zaten…

        Yukarıda belirttiğimiz bölge “ göçmen kuş ana göç yolu “ üzerinde bulunmaktadır. Buraya kurulacak RES kuleleri birer kıyma makinası gibi göçmen kuşların kitlesel imhasına yol açacaktır. Ayrıca her kuleye açılacak yollar, kulelerin işgal ettiği yüz yirmi metre çaplı alanlar, enerji nakil hatlarının çekilmesiyle ormanlarımız kırılacak, orman bütünlüğü yok edilecek, böylece ormanlarımızda yaşayan ve koruma altında olan her türlü hayvan ve bitkinin yaşam alanlarına saldırıldığından; bu endemik türlerin mahvına neden olacaktır. Tüm bunların ötesinde Trakya bölgesinin en önemli su besleme ve toplama alanı olan Istrancalar; taş, kum, kil ocaklarına ek olarak bir de bu yolla darbe yemiş olacaktır.

     Yaptığımız itirazlar ve Edirne İdare Mahkemesinde bu gerekçelerle açtığımız davayı kazanmamızı takiben, ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA yapılan İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına davet edildik. Ankara’ da 29.01.2018 günü yapılan bu toplantıda tezlerimizi savunmak için Yürütme Kurulu üyemiz Erol ÖZKAN ve Çevre Meclisi Başkanımız Göksal ÇİDEM görevlendirilmiştir. Arkadaşlarımız bu toplantıda projedeki eksiklikleri ve yanlışları öne çıkarmışlar; Istranca Dağlarının ve ormanların, Longozların, barındırdığı endemik flora ve faunası , göçmen kuş ana göç yolu ve üreme alanı olma özellikleri ile “ Biyosfer Rezerv Alanı “ olduğunu, Trakya’ nın en önemli su toplama havzası olduğundan bahisle; yaklaşık bir saat süre ile tezlerimizi ve itirazlarımıza temel teşkil eden gerekçelerimizi, görsellerle destekleyerek sunmuşlardır.

        Umarız çabalarımız olumu sonuçlar verir. Aksi takdirde ekosistemin bozulması, doğal habitata telafisi mümkün olmayan zararlar verilecektir.

27500529_10210957550523977_7024321360724760822_o 27164271_10210957548083916_8723794245979711412_o 27356248_10210957547003889_2432680207135789693_o 27173945_10210957546523877_11119536164233432_o