18
HAZ
2019

Çevre Kirliliğinin Takipçisiyiz

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Kırklareli Kent Konseyi olarak çevre sorunlarını takip etmeye devam ediyoruz.

16 Haziran 2019 Tarihinde Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisimize Deveçatak köyünden gelen bir ihbarla, Deveçatak-Kavakdere arasında bulunan Hayvan İçme suyu ve Tarımsal sulama göletine  atık bırakıldığı bildirilmiştir.

WhatsApp Image 2019-06-17 at 13.16.58-2

Gölete gidildiğinde batı tarafında bulunan bahse konu çiftlikten tarlaların içinden gölete koyu renkli  ağır kokulu sıvının akarak göl suyuna karıştığı görülmüştür.

Köylülerin Jandarmaya ihbarda bulunması sonucu Jandarma kısa sürede olay yerine gelmiş ve tespit tutanağını tutarak, köylülerin bilgisine başvurmuş alınan bilgileri tutanağa eklemiştir.

WhatsApp Image 2019-06-17 at 13.17.00

Köylülerin ifadelerine göre uzun zamandır gölete bırakılan atıklar nedeniyle koyunların göletten su içmediği, tarımsal sulamada ise tedirgin olduklarını endişe duyduklarını beyan etmişlerdir.

En kısa sürede kirliliğin önüne geçilerek kalan temiz su kaynaklarının korunması  çevre sağlığı açısından aciliyet arz etmektedir.

Anayasa 56. maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Anayasa 17. maddesinin birinci fıkrasında ; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”

2872 sayılı Kanunun “Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı” başlıklı 30uncu maddesinde de;

“Madde 30- (Değişik madde ve başlığı: 5491 – 26.4.2006 / m.21) Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir denilmektedir.

WhatsApp Image 2019-06-17 at 13.16.58

Hayvan  çiftliklerinin su kaynaklarına verdiği zararları ilimiz sınırları içerisinde bir çok defa gördük. Dünyada ki temiz su kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde, Bölgemizde ki temiz su kaynaklarının hızla kirletildiğini görmek Kırklareli Kent Konseyi olarak gelecek adına endişelerimizi arttırmaktadır.

Sıcak yaz aylarında hayvanların su içemediği bir gölet, Ancak atık havuzu olur. Atık toplama havuzu olmadan gölet bir an önce  kurtarılmalıdır.

Bu çerçevede Kırklareli Kent Konseyi olarak ilgili mercilere dilekçelerimizi ulaştırdık.