14
KAS
2017

Basın Açıklaması Yapıldı

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

Gar Binası Basın Açıklaması 2

      Kırklareli Tren Gar alanını özel firmalara kiralanarak ticarileştirilmesi olasılığına karşı Kent Konseyi Yürütmesinin hazırlamış olduğu basın metnini yerel basınımızla paylaştık. Basın açıklamamız aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA…

 

KIRKLARELİ İSTASYON ALANI KAMU YARARI GÖZ ARDI EDİLEREK TİCARİLEŞTİRİLEMEZ !

            Bilindiği üzere bir süredir ilimizin kamuoyunu Kırklareli Tren Sahası ( Halk arasındaki ifadesiyle Festival Alanının) alanının kiralanması olayı meşgul etmektedir. TC Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 68 bin metre karelik (68 dönüm) alanın 40 bin metre karelik (40 dönüm) önemli bir bölümünün içinde bulunan gar binası ve diğer müştemilatı 2019 yılı sonuna kadar kiralanmak istenmekte. 24 Kasım 2017 günü yapılması düşünülen ihale 10 bin Lira muhammen bedel ve kapalı zarf yöntemiyle uygulanacaktır.

Öyle anlaşılıyor ki bu alanın Kırklareli halkı için taşıdığı önemin farkına varılamamıştır. Kırklareli Tren Sahası ilimizin en büyük yeşil alanıdır ve içerisindeki yapılar birinci derece anıtsal sit niteliğindedir. Alanın kendisi ise ikinci derece kentsel sit alanıdır. Büyümekte olan kentimizin nefes aldığımız akciğerleri niteliğindeki Festival alanının ticari işletmelere kiralanması, ranta açılması ve metalaştırılması anlamına gelecektir. Bu kiralama kamu yararına aykırıdır. Halkımızın bedelsiz olarak yararlandığı, piknik alanı olarak kullandığı, çocuklarının güvenle oynayabildiği, eğlenebildiği bu yerin kiralanmasını takip eden süreçte paralı hale gelmesi pek muhtemeldir. Ayrıca yapılan duyuruda “Kiralama ve SATIŞ” ifadelerinin kullanılmış olması, kiralamanın iki yıl ile sınırlı tutulması, bizlerde buranın bir süre sonra satılabileceği, yapılaşmaya ve ranta açılacağı kaygılarını oluşturmuştur. Kırklareli Tren Gar Sahası ve içerisindeki yapıların yalnız Kırklareli için değil, tüm bölge halkı için farklı bir anlam taşıdığı da bilinmelidir. Balkan Savaşlarında, Kurtuluş Savaşı’nda, İkinci Dünya Savaşı’nda yüklendiği görevlerin yanında; mübadele dönemlerinde mübadillerin ana yurt topraklarına ilk ayak bastığı yerlerden biridir Kırklareli Tren Garı. İşte bu nedenlerle biz Kırklarelililer için aynı zamanda somut ve somut olmayan kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Çünkü bu topraklarda yaşayanlar, atalarından bu alanla ilgili dinledikleri anılar ve hikayeler ile büyümüşlerdir.

Kaldı ki yaklaşık on yıl önce aynı yerin imara ve yapılaşmaya açılması kararına karşı halkımızın gösterdiği refleks ve tepki, buranın bizler için ne denli büyük bir önem taşıdığını anlatmaktadır. Kırklareli halkı o dönemde hangi hassasiyeti taşıyorsa bugünde aynı hassasiyeti aynı kararlılıkla taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle 09 Kasım 2017 günü toplanan Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu, konuya yönelik bir dizi kararı OY BİRLİĞİ ile almıştır. Bunlardan ilki şu an yapmakta olduğumuz basın açıklamasıdır. İkincisi ise 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat:19:30 ’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, bileşenimiz olan tüm kurum ve kuruluşları davet ederek yapacağımız toplantıdır. Bu toplantıda, sürece dair yol haritamızı bileşenlerimiz ve halkımızla birlikte çıkarmaktır.

Biz, Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak İstasyon alanının, Kırklareli halkının kullanımına bırakılmasını savunmaktayız. Kırklareli Tren Sahasının içerisindeki yeşil alanın düzenlenerek, binalarının restorasyon çalışmalarının yapılarak, kültürel, sanatsal ve rekreasyon amaçlı olarak sosyal belediyecilik anlayışı gereği Kırklareli halkının hizmetine bedelsiz olarak sunulması kaydı ile üst kullanım hakkının Kırklareli Belediyesi’ne bırakılmasının, kamu yararı açısından en doğrusu olacağını düşünmekteyiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur…

Kırklareli Kent Konseyi

Yürütme Kurulu adına

Seyfi MERİÇ

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında